Avukat R. Filiz TOPKAYA

İstanbul Barosu

Turkey Turkish  English

İletişim :

Triangle - Gray Adres: Sedef Cad. Ataşehir Residence A Blok Kat: 7 D: 30 Ataşehir - İSTANBUL

Triangle - Gray Tel:   0(216) 456 73 24 pbx

Triangle - Gray Fax:  0(216) 456 73 25

Triangle - Gray E-Posta : office@filiztopkaya.av.tr

                    R. FİLİZ TOPKAYA AVUKATLIK OFİSİ

 

HİZMETLER

 

İcra ve İflas Hukuku:

İcra Takipleri,

İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,

Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,

İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar), İstihkak Davası.

 

Banka ve Finans Hukuku

Banka  tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili görüş bildirerek yönlendirilmesi, izlenmesi, Bankacılık ile ilgili her türlü  sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, hukuki görüş verilmesi,

Özel metinli Teminat mektupları (Türkçe/İngilizce) hakkında yazılı ve sözlü görüş verilmesi, Teminat mektuplarının nakde tahvillerinin incelenerek görüş verilmesi, Temlikname metinlerinin hazırlanması,  Haciz ihbarnamelerine verilecek  yanıtların kontrol edilmesi, İpotek tesis ve fek evrakının kontrolü, Her türlü icra takibinin fiilen uygulanması

Yerel ve uluslararası bankacılık hukuku, bireysel ve kurumsal bankacılık ve uluslararası kredi işlemleri, teminat ve  ticari,bireysel, konut, kredi kartı takip işlemleri ve tahsili  konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Ayrıca, mali piyasalar ile ilgili çıkabilecek her türlü ihtilafın en etkin bir şekilde çözümlenmesi için yasal girişimlerde bulunulması.

 

Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar:

Sözleşmeler, kuruluşlar, ortaklıklar, sigortalar, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, acentelik mevzuatı, kiralama, “franchising” ve uygulamaları, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukuku, hizmet sözleşmeleri, çalışan menfaatleri, haksız rekabet mevzuatı,

Tüketici mevzuatı, yerel ve uluslararası dağıtım, “joint venture” sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri, garanti ve teminatlar, ticari görüşmeler ve uzlaştırma işleri, Serbest Bölgelerde Şirket kuruluşları ve faaliyetleri. Şirketler ile ilgili her türlü ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması.

 

Yabancı Sermaye Mevzuatı, Uluslararası Ticaret:

Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirket ve yatırımcılarını, “joint-venture”, şube ve irtibat bürosu kuruluşlarında, acentelik, dağıtım ve bağlı organizasyonların oluşturulmasında, Türkiye’de yabancı yatırım yapısı hakkında, Serbest Ticaret Bölgesi faaliyetlerinde, devlet organları önünde izinlerin ve teşviklerin alınmasında temsil edilmesi Ayrıca, yabancıların  işleri dolayısıyla oturma ve çalışma izinlerinin alınması.

 

Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma):

Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.), Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları, Evlat Edinmeye İzin Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları.

 

Eşya Hukuku:

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası, Men’i müdahele (Elatmanın önlenmesi) Davası, Tapu iptali ve Tescili Davaları Borçlar Hukuku, Şuf’a Davası, Geçit Hakkı Davası, Ecrimisil Davası, Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası, Şüyuulandırma bedelinin artırılması

 

Borçlar Hukuku:

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Tahliye Davası, Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları, Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi,

Menkul ve Gayrimenkul Hukuku, Kamulaştırma, Kiralama, Arazi Planlama ve Kullanımı Taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku, kamulaştırma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.

 

İnşaat Hukuku:

Uluslararası ve yerel inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler, finans inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi.

 

Fikri Mülkiyet Hakları, Markalar, Patentler, Telif Hakları:

Antitrust ve ticaret düzenlemeleri, sahtecilik, Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Ticari Düzenlemeleri, Haksız Rekabet, Telif Hakkı, Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Modeller, Tüketici Hukuku. Rekabet Hukuku ve Uygulamaları, Anti-damping mevzuatı ve davaları.

 

Rekabet Hukuku:

Sınai mülkiyet hakları, Rekabet hukuku ve anti-dumping hukuku hakkında danışmanlık hizmetleri verilmesi ve soruşturmaların takip edilmesi.

 

İletişim ve Medya Hukuku, Eğlence ve Sanat, internet hukuku ve suçları:

Basın yayın organları ve mevzuatı, yayım, telekomünikasyon hukuku, ruhsatlar ve düzenlemeler, uydu hukuku, basın, TV ve diğer iletişim organları, kuruluşları ve faaliyetleri ve davaları ile ilgili olarak her seviyede hukuki danışmanlık. Müzik ve görsel sanatlar hukuku, yayın, film yapımcılığı ve dağıtımı.

 

Sigorta Hukuku:

Sigorta Hukuku, genel danışmanlık ve emeklilik, sağlık sigortası ve diğer sigortalarla ilgili hukuki sorunların çözümü. Sigorta Şirketlerinin kurulması.

 

Çevre Hukuku, Doğal Kaynaklar Hukuku:

Çevreye karşı yükümlülükler, davalar, çevre koruması, zararlı maddeler ve atıklar, hava ve yer kirliliği. Madencilik, madenler, petrol ve gazlar konularında hukuki görüş verilmesi ve davaların izlenmesi.

 

Vakıflar, Mülkler:

Mülk yönetimi, davaları ve planlaması, uluslararası mülkler, mülk ve trust anlaşmaları, vakıf planlamaları.

 

İş Hukuku:

Şirketlerin her türlü iş davalarının takibi ve iş hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetler verilmesi. Sendika hukuku ve yetki belgesi düzenlemeleri.

 

Miras Hukuku:

Terekenin idaresi, tereke davaları,tenkis ve tapu iptali, miras hukuku, veraset ve intikal konularında görüş verilmesi, beyanname hazırlanması ve ihtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması, miras hukuku konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi, vasiyetnamelerin hazırlanması.

Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetler | Avukatlar | Mevzuat | İletişim | Linkler | E-Posta

 www.filiztopkaya.av.tr  © 2005-2017