Avukat R. Filiz TOPKAYA

İstanbul Barosu

Turkey Turkish  English

İletişim :

Triangle - Gray Adres: Sedef Cad. Ataşehir Residence A Blok Kat: 7 D: 30 Ataşehir - İSTANBUL

Triangle - Gray Tel:   0(216) 456 73 24 pbx

Triangle - Gray Fax:  0(216) 456 73 25

Triangle - Gray E-Posta : office@filiztopkaya.av.tr

                    R. FİLİZ TOPKAYA AVUKATLIK OFİSİ

 

MEVZUAT

 
 UYAP- ULUSAL YARGI AĞI- AVUKAT GİRİŞİ   BAŞBAKANLIK MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ
 Yargıtay EMSAL Arama   Resmi Gazete
 Yargıtay Dosya Sorgu   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 A.İ.H.M Karar Arama   Uluslararası Sözleşmeler
 Yargıtay Daireleri İş Bölümü   İnsan Hakları Bilgi Bankası
 Anayasa Mahkemesi Kararları   Hukuk Sözlüğü
 Kanunlar  | Yeni kanunlar | Yürürlüktekiler |   Adalet Bakanlığı  | Bakanlık Mevzuatı |
 TBMM'den çıkanlar | Tasarı&Teklifler |   Ceza ve İnfaz Kurumları
 Kanun H. Kararnameler | Tüzükler |   T.C. Kimlik Numarası Sorgulama
 Yönetmelikler |   Vergi Numarası Sorgulama
 DANIŞTAY BİLGİ BANKASI KARAR ERİŞİM  
  K A N U N L A R   K A N U N L A R
  Ceza Hukuku Bilgi Bankası   TÜRK MEDENİ KANUNU
 - Yeni TCK (5237 sayılı)  - MK Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk. Kanun 
 - Yeni TCK'nun Uygulama Şekli Hk. Kanun   İŞ KANUNU
 - Adalet Komisyonu Raporu   İCRA VE İFLAS KANUNU
 - Yeni TCK Madde Gerekçeleri   TÜRK TİCARET KANUNU
 - Halen Yürürlükte olan 765 sayılı TCK   BORÇLAR KANUNU
  Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)   BANKACILIK KANUNU
 - CMK Genel Gerekçe   SERMAYE PİYASASI KANUNU
 - CMK Madde Gerekçeleri   KAMU İHALE KANUNU
 - Halen Yürüklükte olan CMUK   KAMU İHALELERİ SÖZLEŞMELERİ KANUNU
    SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
 Ceza ve Güv. Tedbirlerinin İnfazı Hk. Kanun   BAĞ-KUR KANUNU
 - Genel Gerekçe   BELEDİYE KANUNU
 - Madde Gerekçesi   DEVLET MEMURLARI KANUNU
 - Halen Yürürlükte olan 647 sayılı İnfaz Kanunu   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  KANUNU
 SOSYAL SİGORTALAR G. SAĞLIK SİGORTASI K.   BİLGİ EDİNME KANUNU
 POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU  TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
   YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HK. KANUN
 T.C. ANAYASASI  

 

Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetler | Avukatlar | Mevzuat | İletişim | Linkler | E-Posta

 www.filiztopkaya.av.tr  © 2005-2017